DUURZAME MATERIALEN

Bij The Sting Companies maken we bewuste keuzes in de materialen die we gebruiken, met het oog op mens, milieu en dier. Onze producten zijn gemaakt van materialen die passen bij onze kernwaarden: ethisch verantwoord, no-nonsense cultuur, eerlijkheid en vertrouwen. Deze waarden vormen de basis van ons beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij het ontwerpen van onze producten overwegen we altijd of een materiaal vervangen kan worden door een duurzamer alternatief uit onderstaande opties. We gebruiken geen bont, angora, wol van mulesed-schapen en huiden van exotische dieren in onze collecties. In 2021 heeft The Sting de Bont vrijverklaring ondertekend.

BIOLOGISCH KATOEN

MATERIALEN #1

Biologisch katoen is een milieuvriendelijker alternatief voor katoen. Biologisch katoen wordt geteeld zonder gebruik van schadelijke pesticiden en insecticiden en gebruikt minder water dan conventioneel katoen.

Biologisch katoen
Gerecycled Katoen

GERECYCLED KATOEN

MATERIALEN #2

Gerecycled katoen wordt gemaakt van textielresten uit het productieproces die anders weggegooid zouden worden. Deze textielresten worden versnipperd tot het weer vezels zijn. Aan de gerecyclede katoenvezels worden andere vezels toegevoegd en hier worden dan nieuwe garens van gesponnen.

LINNEN

MATERIALEN #3

Linnen is een natuurlijk materiaal gemaakt van de vlasplant. In vergelijking met conventioneel katoen heeft een vlasplant maar weinig water nodig om te groeien, wat linnen een duurzaam materiaal maakt.

Linnen
Gerecycled polyester

GERECYCLED POLYESTER

Gerecycled polyester wordt gemaakt van plastic flessen. Het plastic afval wordt ingezameld, gesorteerd, schoongemaakt, versnipperd en uiteindelijk omgesmolten tot nieuw plastic waar de gerecyclede polyester garens mee geproduceerd kunnen worden. Het gebruiken van gerecycled polyester is een manier om het plastic afval dat eindigt op de vuilnisbelt of in verbrandingsovens te verminderen.

LYOCELL

MATERIALEN #5

Lyocell is een kunstmatige vezel gemaakt van natuurlijke materialen. Via een chemisch proces wordt cellulose uit houtsnippers gehaald. De cellulose wordt gebruikt om lyocell vezels mee te produceren. Bij lyocell vezels gebeurt dit binnen een milieubewust gesloten systeem. Dit betekent dat de chemicalien en het water dat gebruikt wordt voor de productie steeds worden hergebruikt.

Lyocell
Gerecycled Polyamide

GERECYCLED POLYAMIDE

MATERIALEN #6

Gerecyclede polyamide wordt zowel gemaakt van afval zoals oude visnetten en gebruikte tapijten als ook van textielresten uit het productieproces. Dit afval wordt versnipperd en omgesmolten tot een plastic materiaal waar polyamide garens mee geproduceerd kunnen worden. Door te kiezen voor gereycled polyamide gebruiken we minder nieuwe grondstoffen en verminderen de hoeveelheid afval dat eindigt op de vuilnisbelt of in de verbrandingsovens.

LENZINGTM ECOVEROTM VISCOSE

MATERIALEN #7

LENZINGTM ECOVEROTM viscose vezels worden gemaakt van hout afkomstig uit gecertificeerde en gecontroleerde duurzame bosbouw. Het produceren van LENZINGTM ECOVEROTM viscose vezels genereert tot 50% minder CO2 uitstoot en watergebruik in vergelijking met conventioneel viscose. LENZINGTM ECOVEROTM zijn trademarks van Lenzing AG.

LenzingTM EcoveroTM Viscose

TENCELTM LYOCELL

MATERIALEN #8

Biologisch ‘in-conversion’ katoen is een duurzaam materiaal dat komt van katoenteelt die omgezet wordt naar gewoon biologisch katoen. Doordat er nog schadelijke chemicaliën in de bodem kunnen zitten, mag de katoen pas na drie jaar biologisch genoemd worden. Het gebruiken van in-conversie katoen is belangrijk om te zorgen dat het aanbod biologisch in de toekomst groter wordt, omdat meer boeren biologisch kunnen gaan telen.

BIOLOGISCH 'IN-CONVERSION' KATOEN

Biologisch 'in-conversion' katoen is een duurzaam materiaal dat komt van katoenteelt die omgezet wordt naar gewoon biologisch katoen. Doordat er nog schadelijke chemicaliën in de bodem kunnen zitten, mag de katoen pas na drie jaar biologisch genoemd worden. Het gebruiken van in-conversie katoen is belangrijk om te zorgen dat het aanbod biologisch in de toekomst groter wordt, omdat meer boeren biologisch kunnen gaan telen.

Biologisch in-conversion katoen